Danh sách thành viên chủ chốt

Home / Danh sách thành viên chủ chốt
Ông Hà Anh Sơn

Ông Hà Anh Sơn

Trưởng phòng Kỹ thuật

Ông Sơn là người có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và tự động hóa doanh nghiệp