Quản lý phóng điện cục bộ

Home / Quản lý phóng điện cục bộ

Click here to change this text

Quản lý phóng điện cục bộ

Kiểm tra liên tục online tính cách điện cho các hệ thống điện cao áp. Hệ thống quản lý PMDT đại diện trong việc thử nghiệm năng lượng điện. Các cảm biến và thiết bị PMDT cung cấp chi tiết để chẩn đoán hiệu quả các vấn đề về cách điện.

Quản lý phóng điện hiện đại kết hợp cả cảm biến âm thanh và điện từ (UHF, HFCT và TEV). Tùy chọn cáp quang, không dây 3G hoặc băng thông đồng. Các máy chủ truy cập dữ liệu liên tục để chẩn đoán và báo cáo từ toàn bộ mạng lưới cảm biến phóng điện.