Chuyên mục: Tuyendung

Bài viết

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT – KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

On 01/03/201920/09/2020by

Giới thiệu:  Công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt Nam (Vietnam Electrical Engineering – gọi tắt là VEE) là Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng điện, chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp bao trùm từ việc cung cấp thiết bị thí nghiệm,...

Bài viết

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN VĂN PHÒNG GIAO DỊCH THÁNG 4/2019

On 20/02/201920/09/2020by

Giới thiệu: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt Nam (Vietnam Electrical Engineering – gọi tắt là VEE) là Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng điện, chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp bao trùm từ việc cung cấp thiết bị thí nghiệm,...